Velkommen i Lokalhistorisk Arkiv

Rasmus Skræps gård i Hjelmerup, Hjelmerupvej 44. Foto H. H. Finsen 1923. Nationalmuseets samlinger.

Besøg lokalarkivet

Lokalhistorisk Arkiv er åbent hver mandag kl. 9-12 samt første lørdag i måneden 10-12. Alle er velkomne. 

Arkivet tager meget gerne mod fotos og dokumenter fra den gamle Tommerup Kommune. I arkivet opbevares disse til gavn og glæde for andre brugere. Vil man sikre sine gamle ting, er det en god ide at aflevere dem i arkivet. Står næste generation klar og gerne overtager gamle fotos og andet, kan vi scanne billederne til arkivet, så man får sine egne billeder med hjem igen. 

Tlf. i åbningstiden 64 75 13 00.