Beretningen 25. maj 2021

Lokalhistorisk Arkiv

Der er kun gået ca. 9 måneder siden den seneste generalforsamling, der blev holdt d. 20. august. Af samme grund som at denne generalforsamling blev udskudt til maj, blev den også sidste år udskudt på grund af corona situationen.  Bestyrelsen hvor der var 3 nyvalg sidste år – Grete Scharff Frederiksen, Arne Damsted og Carsten Madsen – konstituerede sig efterfølgende med undertegnede som formand, Orla Andersen som næstformand, Flemming Olsen som kasserer og Grete Scharff Frederiksen som sekretær.

Det har været en periode der har været meget præget af de restriktioner som corona har betydet. Af de planlagte arrangementer har det kun været udflugten til Tvillingegården i Asperup d. 25. august der kunne gennemføres. Det blev en god tur med ca. 30 deltagere, og den blev gennemført i godt vejr. Vi hørte bl.a.  om tvillingerne der havde boet på gården i årrække og så hvilke aktiviteter der foregik på gården.

Vi måtte desværre aflyse arrangementet i forbindelse med Arkivernes Dag i november. En dag hvor årets kalender bliver sat til salg og hvor et udvalg af årets nyindgåede billeder bliver præsenteret.

Det har desværre også betydet at Arkivet har været lukket for publikum i en meget lang periode – siden oktober. Men heldigvis kan vi nu igen åbne for publikum fra mandag d. 31. maj.

Selvom vores brugere ikke har kunne komme fysisk i Arkivet har vi fået mange henvendelser via mail. Det er fint at det har været muligt at have denne kontakt eller pr. telefon. Det har både været spørgsmål af meget forskellig karakter men også med ønsker om afleveringer af materiale til Arkivet.

Vi har som sædvanligt udgivet vores kalender, som har fået en god modtagelse og er blevet solgt ganske tilfredsstillende. Tilsvarende er årgang 2 af årsskriftet udkommet planmæssigt. Der er gjort et stort arbejde af forfatterne og af redaktøren (Margit) for at få årsskriftet ud. Det blev til et meget varieret og interessant årsskrift, som er blevet fint modtaget. Alle medlemmerne har fået det omdelt/tilsendt og det er også til salg i de sædvanlige salgssteder.

Når vi nu har haft lukket for publikum har de andre måder at komme i kontakt med brugerne på været vigtig. Der er flere gange blevet udsendt mail til medlemmerne med nyheder og status om arkivet. Lene har været aktiv på Facebook – både med at vise et udvalg af vores billeder men også med nyheder. Endelig er der også sket en del på foreningens hjemmeside i det seneste år.

Rytterskolens fremtid: Der er ingen tvivl om at Rytterskolens fremtid er et emne, der er blevet brugt megen tid og energi på i bestyrelsen. Vi fik at vide i starten af oktober, at Rytterskolen vil blive sat til salg, men at man fra kommunens side helst så at den kunne blive solgt til Rytterskolens Venner eller lokalsamfundet i Brylle – for et ret symbolsk beløb. Der har været mange samtaler og møder om dette i det sidste halve år, men det har været besværliggjort af forsamlingsbegrænsningerne. Der er på dette tidspunkt endnu ikke kommet en afgørelse om hvad der skal ske. I øjeblikket ligger kontakten til kommunen hos Rytterskolens Venner og Lokalhistorisk Forening.

Usikkerheden om fremtiden har også betydet at indretningen og anvendelsen af loftslokalet er gået lidt i stå. Vi håber at vi snart kan komme videre med dette arbejde. Der er brug for at lokalet kan tages i brug til materialer der ikke skal bruges ofte – men som vi vil bevare, f.eks. en del bøger.

Vi er i gang med sammen med Rytterskolens venner at planlægge jubilæumsfesten for Rytterskolerne i anledning af det er 300 år siden de blev oprettet. Det bliver den 7. august. Når programmet ligger helt fast bliver det annonceret.

Lidt statistik

Medlemmer:
Der er ca. 355 medlemmer fordelt på 255 adresser.
Vi har p.t. mail-adresser på 75, så der er mulighed for at sende nyhedsmail til disse.

Nye billeder og arkivfonde
Billeder:  Der er p.t. 7160 billeder som er indskannet og dermed tilgængelige i arkiv.dk.
Arkivalier: Der er p.t. 940 arkivfonde registreret i arkiv.dk. Arkivfonde er dokumenter om kirker, skoler, bygninger, foreninger og virksomheder, mennesker på egnen. Dokumenter indskannes løbende, således kan historien om alle gamle gårde i Tommerup, ejerforhold mv. nu læses direkte på arkiv.dk.

Tilvæksten i det seneste år har på grund af corona været mindre end de foregående år. Specielt har der været væsentligt færre afleveringer af arkivalier og billeder.

Søgninger på billeder i arkiv.dk
Der er i de første 4 ½ måned i 2021 vist 5868 forskellige billeder med i alt 37441 visninger.
Tilsvarende tal for 2020 er visning af 5341 forskellige billeder med i alt 42212 visninger.
I 2019 var tallene 4582 forskellige billeder med i alt 32328 visninger.

Besøg på hjemmesiden
Der har i det seneste år været 9834 besøgende på hjemmesiden, som har set ca. 70.000 sider.

Disse tal viser generelt en stigende brug på nettet af arkivets ressourcer. Det er specielt en positiv ting at en meget stor del af de indskannede billeder har været vist. Det viser at dette arbejde af de frivillige medarbejdere er en meget vigtig faktor.

Tak til frivillige, arkivleder og til bestyrelsen for et godt arbejde under de vanskelige forhold. Det har også besværliggjort bestyrelsens møder – meget er sket pr. mail og der har også været holdt et Zoom-mødet.

Bjarne Christensen