Arkivets historie

logoDet hele startede en smule anderledes end det nuværende navn giver udtryk for. Det er beskrevet i bogen “Tumes torp”, som en én af de publikationer foreningen har udgivet.
I bogen står der følgende s. 108: “Lokalhistorisk Forening for Brylle Sogn stiftedes på en generalforsamling på Brylle skole den 16. marts 1978. Foreningens formål skulle være at opbygge og drive et lokalhistorisk arkiv og sideløbende nære den lokalhistoriske interesse ved afholdelse af møder, ekskursioner og lignende aktiviteter.

Året før – altså i 1977 – havde landsarkivar Anna Rising indkaldt til et møde i Odense. Her deltog blandt andre Rasmus Andersen, Brylle.

Landsarkivarens budskab var da en opfordring til at sikre kilderne til de folkelige bevægelsers historie, idet man på det tidspunkt landet over var godt på vej med at ned- eller sammenlægge mange af de eksisterende foreninger.

Hvis gamle protokoller, regnskabsmateriale, billeder og hvad der ellers fandtes af historisk interessant materiale skulle sikres for eftertiden, måtte der nødvendigvis handles nu.

Rasmus Andersen forstod budskabet, og han tog derfor initiativet til ovennævnte generalforsamling i Brylle i marts 1978, hvorunder man stiftede en lokalhistorisk forening.

Til foreningens første bestyrelse valgtes Rasmus Andersen som formand. Niels Henrik Lindegaard, Brylle, blev næstformand. Rigmor Andreasen, Brylle, sekretær og kasserer.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Knud Petersen, Frankfri, Anton Hansen, Brylle, Olav Jensen, Østerlauget, Svend Petersen, Vesterlauget og Nikolaj Hansen, Brylle.

Fem år senere blev foreningen udvidet, så den nu omfattede hele Tommerup kommune, og ved generalforsamlingen i 1983 fik Emil Høbye, Verninge og Kresten Gausdal, Tommerup derfor sæde i bestyrelsen.

Foreningen ændrede ved samme lejlighed navn til “Lokalhistorisk Forening for Tommerup kommune” eller som der står i foreningens bomærke “Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Broholm, Brylle, Tommerup og Verninge Sogne”.

Ved generalforsamlingen 14.3.2006 blev forslag til navneændring vedtaget til det nuværende:

Lokalhistorisk Forening, Tommerup
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup