Medlemskab

Medlemskontingent

60 kr. for enlige
100 kr. for ægtepar

Årets program samt årsskrift udsendes i begyndelsen af marts måned.
Samtidig kommer betalingsinfo vedr. kontingent.
Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank
Reg.nr. 3597 Konto 11337740

Der kan altid betales på generalforsamlingen, til et bestyrelsesmedlem, eller i arkivet.
Der er åbent hver mandag 9-12 samt første lørdag i måneden 10-12- dog ikke i juli og dec. eller på helligdage.

Alle i bestyrelsen tager mod indmeldelser. Man kan også melde sig ind ved at udfylde blanketten under punktet “Kontakt”.