Arrangementer

Program 2024

Generalforsamling 2024: Onsdag den 20. marts kl. 19.00 i Brylle Forsamlingshus.

Aftenen indledes med en markering af Assensbanens 140 års jubilæum 1884-2024. Banens historie fortælles i ord og billeder ved Orla Andersen, Margit Egdal og Bjarne Christensen.
Derefter generalforsamling for medlemmer af Lokalhistorisk Forening, Tommerup.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før. 
Nye medlemmer optages på aftenen eller ved henvendelse i arkivet eller til bestyrelsen.

Byvandring i Bregnemose onsdag den 19. juni kl. 19.00.

Parkering ved Plukselvblomster på Grønnemosevej 

Bregnemose er en udflytterby fra Langsted. Byen har igennem mange hundrede år haft 8 gårde. Tidligere var der også smedje, købmand og flere små håndværkere. I 1900-tallets sidste halvdel var der traktor forhandler. Vi holder os på Grønnemosevej grundet den stærke trafik på Assensvej.
Kl. 20.30 er der kaffe og kringle i Verninge Forsamlingshus (pris 50 kr.), hvor der også vil blive vist nogle billeder fra det gamle Bregnemose. Turleder Ellen Warring

Besøg på Hjemstavnsgården i Gummerup

Onsdag den 14. august kl. 14 på Hjemstavnsgården, Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg.

Besøg Vestfyns eget frilandsmuseum med velholdte bygninger fra 1700-tallet og den gamle have med lindelysthus, nøddegang og frugthaven med gamle æblesorter.

Det koster 80 kr. at deltage, og dette omfatter entre, rundvisning samt kaffe med brød.

Aftentur til Broholm Kirke

Onsdag den 4. september kl. 19.00. Broholm Kirke, Kirkevej 32, 5690 Tommerup.

Broholm Kirke
Kirkevej 32
5690 Tommerup

Der vil blive fortalt om Broholm Kirkes historie og dens udsmykning. Derefter vil der blive vist og fortalt om refugiet. Der vil desuden være en rundvisning på kirkegården. Der afsluttes med kaffe og kage. 

Arkivernes Dag 2024

Lørdag den 9. november kl. 10-16 i Den gamle Rytterskole i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup.

Åbent Hus i arkivet 10-14.

Billedshow: Årets Billeder i skolestuen kl. 14.

Program 2023

Mandag 22. maj kl. 19.00.
Aftenhygge ved Solevad Vandmølle, Solevadvej 44.

Solevad Vandmølle er bygget i 1871 som en gårdmølle. Vi går en tur i den dejlige have og ser vandmøllen, der tidligere trak en lille kværn. Ulrikka, der ejer Solevadgård og den fredede mølle, laver kaffe og kage, som kan købes, og overskuddet går til vandmøllen.
Ellen Warring fortæller om vandmøllens historie.

Mandag 19. juni kl. 19 – Byvandring i Stærmose

Mødested og parkering: Stærmosevej 171 – den tidligere Stærmose Lilleskole.

Der vil først blive fortalt om Stærmose Skole/Stærmose Lilleskole og derefter Tobo Smedegård og Tobo Smedje.

Vi vil derefter bevæge os mod øst ad Stærmosevej hen til de to mindesten for Stærmose-familien og Skræppen-borg. Vi vil slutte ved Stærmosevej 132, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Der vil undervejs blive fortalt om nogle af de gårde, huse og personer der er på denne strækning.

Hvis man går hele vejen frem og tilbage er strækningen ca. 4 ½ km.

Onsdag 16. august kl. 19
Byvandring i Holmehave

Mødested og parkering: Verninge præstegård, Holmehavegyden 50.

Holmehave er et selvstændigt ejerlav, der hører til Tommerup Sogn. Indtil slutningen af 1800-tallet var der kun en gård i ejerlavet, Holmegård, og nogle enkelte huse. Engene hørte til gårdene i Tommerup. Ved anlæggelsen af vejen fra Knarreborg Station til Nr. Broby over Verninge i 1880-erne blev Holmehave ejerlavet gennemskåret, og der opstod en lille ny bebyggelse midt i ejerlavet. Her boede jordemoderen. Senere kom der virksomheder, og
det lille samfund rummer i dag Eldorado, Engcon
og Halsted Maskinservice.

Ellen Warring fortæller om Holmehaves historie.

Der afsluttes med en forfriskning i præstegårdshaven – bliver det regn, går vi over i kirken. Turen er ca. 2 ½ km.

Lørdag 11. november kl. 10-16. Arkivernes Dag.

Den gamle rytterskole i Brylle, Ryttergade 3,

Der er ÅBENT HUS i arkivet kl. 10-14. Her kan man komme og se arkivet, vi finder gerne arkivalier frem, hvis der er noget, man gerne vil se, og man kan medbringe arkivalier såsom fotografier, dokumenter eller andet, man vil aflevere til arkivet.

Kl. 14 er der ÅRETS BILLEDSHOW i skolestuen. Denne dag viser vi billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det er altid spændende at se, hvad der er kommet ind – altid forskelligt – billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.

PROGRAM 2022

Arkivernes Dag 2022

Lørdag 12. november kl. 10-16 i Rytterskolen i Brylle. Ryttergade 3, 5690 Tommerup.

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.

Kl. 14 Billedshow i skolestuen med et udvalg af billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb.

Humlemagasinet i Harndrup AFLYST

Onsdag 17. august kl. 13.30. Egen transport. Prisen er 195 kr. for entre, foredrag, kaffe/te med Prinsesse Marie lagkage. Man bedes tilmelde sig til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93 senest 10. august. Evt. kørelejlighed kan også aftales. Desværre har turen måttet aflyses.
Humlemagasinet begyndte i starten af 1990’erne udviklingen til et kulturelt center med galleri og historiske udstillinger. umlemagasinets Galleri er bl.a. kendt for de kongelige og kulturhistoriske udstillinger om sommeren. Haverne dækker i dag 10 tdr. land med omkring 25 forskellige temahaver, der stadig udvikles. Samtidig er der blevet etableret tre museer: Humlemuseet, Sigfred Pedersen Museet samt Historisk Dukkemuseum.
Byvandring i Kivsmose

Tirsdag 21. juni kl. 19. Mødested og parkering Pindstofte, Skovstrupvej 31

Herfra vil vi gå ad Kivsmosevej til Kivsmose.
Ellen Warring og Flemming Olsen vil fortælle om Kivsmoses historie
herunder bl.a. skolerne i Kivsmose, Tvillinggårde, Kivsmose trinbræt og Kivsmosegård.
Turen er ca. 5 km.
På turen er der lejlighed til et besøg på den enestående Kivsmosegård.

Mad er kulturhistorie – Bevar egnens madhistorie

Mandag 28. marts kl. 14 i Rytterskolen i Brylle. Ryttergade 3, 5690 Tommerup
Mandag 4. april kl. 14 i Rytterskolen.
Tirsdag 26. april kl. 14 i Rytterskolen.
Tirsdag 31. maj kl. 14 i Rytterskolen.

Vær med i en erindrings- og fortællekreds om mad og drikke. Mad er også historie, og hvad der stod på middagsbordene førhen er slet ikke det samme som i dag. Lokalhistorisk arkiv samler historien om kosten her på vores egn fra årene ca. 1930 til nu. Det handler om, hvad man selv kan huske at have fået serveret, eller hvad man selv har tillavet.
Margit Egdal holder oplæg den 28. marts. Man kan bare møde op, alle er velkomne, og så kan man se, hvad det er for noget.

Kartoffelfrikadeller fra husmandsskolen 1931.

Generalforsamling

Onsdag 30. marts kl. 19 i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle, 5690 Tommerup.
Efter generalforsamlingen vises et udvalg af billeder, som er afleveret til i arkivet i 2020 og 2021. Vi viste billedserien på Arkivernes Dag i november, men pga. Corona, kunne vi dengang kun samle et mindre antal gæster, derfor har vi valgt at gentage serien til generalforsamlingen.
Der er som altid billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.

Høgsholt Skov og historien

Lørdag 30. april kl. 14. Mødested P-pladsen ved Fyrtårn Tommerup. 

Orla Andersen fortæller om Høgsholt voldsted ved den gamle ruin. Desuden skal vi høre om Tommerup under svenskekrigen 1657-60 og om “Den hvide dame”, Sophie Hardenberg, spøgelset i kareten på Sortebrovej.
Margit Egdal fortæller om de store tommerupmøder, der fandt sted i Høgsholt Skov, og som samlede tusindvis af mennesker fra hele landet.

PROGRAM 2021

Generalforsamling

På grund af corona situationen udskydes generalforsamlingen til maj måned. Vi håber, det er muligt at afholde den på dette tidspunkt.
Hermed indkaldes til generalforsamling på BRYLLE SKOLE tirsdag den 25. maj kl. 19.00.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

Torsdag 17. juni kl 19
Mødested: Rytterskolen, Ryttergade 3 i Brylle. Herfra går turen op ad Toftevej, hvor vi slutter ved Dragebjerggård og går tilbage, ud og hjem – en tur på knap 2 km i alt. Thyge Schjerning guider, og der er meget at fortælle fra det gamle Brylle. Pga. Coronarestriktioner må vi denne gang undvære foredrag og kaffe efter turen.

Lørdag 7. august kl. 13.30
Rytterskolerne fejrer i år 300 års fødselsdag. Dette markeres på Rytterskolen ved et arrangement sammen med Rytterskolens Venner. Der er telte i haven, og det bliver en festlig dag med musik og sang ved Odense Brassband, fortælling og optrin ved Ellen Warring. I dagens anledning aflægger kong Frederik 4. visit på skolen, han grundlagde i 1721. Brylle Beboerforening står for salg af te/kaffe – øl/vand – pølser. ALLE ER VELKOMNE.

Onsdag 25. august kl. 14-17
Udflugt til Munkebo Bakke i Munkebo med egen transport. Mødested Loddenhøj Allé 304, 5330 Munkebo.
Munkebo Bakkes Venner vil stå for rundvisning og historiefortælling. Pris 50 kr. inklusiv kaffe/te med boller og wienerbrød. Er det fint vejr nydes kaffen på bakken, i modsat fald er der mulighed for at være inde.
Tilmelding senest 14. august til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93. Evt. kørelejlighed kan også aftales med Flemming.

Foreningen Munkebo Bakkes Venners formål er at passe på det kommunalt ejede unikke kultursted – hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet. Området skal fortsat være et sted, hvor man i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader rundt, og hvor der informeres om industribyen Lindøs begyndelse og om Munkebo Bakkes spændende historie – ikke mindst efter der de sidste år er fundet spændende arkæologiske beviser fra bl.a.  jernalderen og vikingetiden.

Lørdag 13. november kl. 10-16 Arkivernes Dag
Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.
Kl. 14 Billedshow, Årets Billeder i skolestuen. Her er der lejlighed til at se, hvad der er afleveret til arkivet i årets løb. Der er til dagen udvalgt en samling billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Vises som diasshow/PowerPoint.
Alle er velkomne.

*****************************************************************************************************************************

PROGRAM 2020

Generalforsamlingen, som blev aflyst i marts, bliver afholdt 20. august kl. 19.00 på Brylle Skole.
Pga. Coronaen sidder vi langt fra hinanden, derfor bliver der ikke kaffebord med foredrag i år. Lokalhistorisk Forening serverer en øl eller vand.

Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

Dagsorden Generalforsamling 2020

***********************************************************************

Foredraget må desværre udskydes

I år er det 100 år siden, vi fik Sønderjylland tilbage, og i den anledning har vi fået Rasmus Laursen til at komme og fortælle om genforeningen. Han har i mange år været formand for Grænseforeningen og har stor erfaring med såvel Syd- som Nordslesvig.

Lørdag 2. maj kl. 13-15  AFLYST
Historie og natur i Høgsholt Skov. Vi mødes i Fyrtårn Tommerup ved biblioteket.
Derefter går turen til det gamle voldsted og til ”missionsmarken” ved skovfogedhuset. Orla Andersen og Margit Egdal fortæller. Arrangeret i samarbejde med Hjerteforeningen.

Torsdag 18. juni kl. 19.00 AFLYST
Byvandring i Brylle. Vi har før travet igennem Brylle, men kun på Ryttergade og Mads Hansensgade. I år vil vi tage en tur i kvarteret omkring Kirken og Toftevej. Vi mødes ved rytterskolen og tager en rundtur i den nordlige del af byen omkring kirken. Thyge Schjerning guider. Bagefter billedvisning med mulighed for kaffe i skolestuen.

Tirsdag 25. august kl. 14-17 
Udflugt til tvillingegården i Asperup med egen transport. Adressen er Birkevangsvej 3, 5466 Asperup. Pris 50 kr. for rundvisning og kaffe/te med boller og lagkage. Man bedes tilmelde sig til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93 senest 18.8.20.
Kontakt gerne et bestyrelsesmedlem for evt. kørelejlighed.

Se mere om gården på www.tvillingegården.dk

ARKIVERNES DAG – Lørdag den 14. november kl. 10-16 i Rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup. AFLYST – dog udkommer den lokalhistoriske kalender 2021 som planlagt og den kan hentes dagen igennem for en pris af kr. 50.
Igen i år indbyder lokalhistorisk arkiv til “Arkivernes Dag”.
Kl. 10-14 er der åbent i arkivet, hvor der er lejlighed til at møde arkivmedarbejderne, benytte samlingerne i arkivet eller aflevere billeder, gamle papirer eller andet, som kan fortælle om egnens historie.
Kl. 10-14 Lokalhistorisk Kalender 2021 udkommer og kan hentes dagen igennem.
Kl. 14 Billedshow i skolestuen. Der vises billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb. Som altid bliver det en broget og blandet forestilling med billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.
Alle er velkomne.

PROGRAM 2019

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 

Generalforsamling i Brylle Skole. Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før. På arkivdagen i november viste Orla Andersen en meget spændende billedreportage om Tommerup i krigens tid. Vi synes, den fortjener en gentagelse, så Orla har indvilget i at vise serien igen ved generalforsamlingen.

Langstedgård med fornemt hundehus på gårdspladsen. Foto Margit Egdal, 2010.

Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Byvandring i Langsted. Vi mødes ved gadekæret. Bagefter billedvisning med mulighed for at købe kaffe i Verninge Forsamlingshus.

Onsdag den 21. august kl. 18.30
Udflugt til Hofmansgave med egen transport. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested: Hofmansgaves gårdsplads. Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup. Kørelejlighed kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Ellen Margrethe Christensen var stuepige på Hofmansgave 1947-49. Klik her for at læse hendes beretning 

ARKIVERNES DAG – Lørdag den 9. november kl. 10-15.30 i Rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup

Program 2018

Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

I år har vi fået en gammel Tommerupdreng til at komme og starte aftenen for os. Det drejer sig om Anker Andersen, der er født i Stationsbyen først i 30’erne. Han kom i lære som skrædder hos Poul Andersen, men efter at være udlært blev han soldat, og i stedet for at fortsætte som skrædder, endte han med at blive kammertjener først for Kong Frederik og i slutningen af 60’erne for prins Henrik, som han så har fulgt jorden rundt indtil sin pensionering. Glæd jer til en god fortæller!

Tirsdag den 5. juni kl. 13.00
Grundlovsmøde i Rytterskolen. Arkivet viser udstillingen: 100 år siden!

I 1918 sluttede første Verdenskrig, den spanske syge dræbte 14.000 danskere, julegåsen kostede over 2000 kr, de første kvinder kom i Folketinget!
Arrangementet starter ved Kvindeegen i Brylle kl. 13. Festgudstjeneste i Brylle Kirke kl. 13.15. Kl. 14 samling i haven ved Rytterskolen, hvor udstillingen vises. Grundlovstale af Jørgen Flensted Jensen. Is, pølser, øl og vand kan købes i haven.

Torsdag den 7. juni kl. 19.00
Byvandring i Tommerup St. Turen går fra stationen kl. 19.00 ad Buchwaldsvej forbi de nedlagte industrigrunde, trådfabrikken, savværket og Stegsted. Turen slutter i Tommeruphallen, hvor der bliver vist fotos fra de gode, gamle dage. Der er muligehd for at købe kaffe med brød.

Vi mødes ved Torøhuse forsamlingshus kl. 18.30.

Onsdag den 22. august kl. 18.30
Rundvisning på Torø. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested ved Thorøhuse Forsamlingshus.

Torø er allerede omtalt i 1200-tallet som jagtområde for kongerne. Torø, der hører til Kærum Sogn, blev i århundreder administreret sammen med Hagenskov af lensmanden. I 1600-tallet blev der bygget en gård, der senere kom i privat eje, men øen blev igen overtaget af staten i 1800-tallet. I 1917 blev Torø købt af Harald Plum, og de følgende godt 10 år oplevede øen nok sin mest spændende periode. Efter Plums dramatiske død i 1929 blev øen solgt til Danmarks Lærerforening, der har kursusejendom og lejrskole her.

Ingemann Jensen guider på turen. Ikke egnet for gangbesværede.

Lørdag den 8. september kl. 10-15.

ÅBEN  BY  I  BRYLLE

I Brylle Fritidscenter,
Tobovej 30 i Brylle.

Mød arkivet – udstilling om Brylle Mejeris 75-års jubilæum med tilhørende konkurrence.

Lørdag den 10. november i Rytterskolen kl. 10-16 – Arkivernes Dag byder på udstilling, billedshows og udgivelse af kalenderen 2019. 

Kl. 10. Lokalarkivet i Brylle slår dørene op til Åbent Hus.
Den lokalhistoriske kalender 2019 udkommer. Hent den i arkivet. 50 kr. for medlemmer, andre 75 kr.

Kl. 10-16. I anledning af 1. Verdenskrigs slutning for 100 år siden vises en udstilling om året 1918, hvor 4 års krig endelig sluttede – for at blive afløst af den spanske syge, som 14.000 danskere bukkede under for.

Kl. 10 formiddag vises et lyd- og billedshow omkring besættelsesår i Tommerup. Der efterlyses i samme forbindelse lokale fotos, anekdoter og historier fra 1940-45. Kom og fortæl.

Kl. 14 eftermiddag lukker arkivet, men dagen fortsætter med det traditionelle billedshow i skolestuen, hvor der vises et udvalg af de mange spændende billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det afføder gerne en god snak, og man må meget gerne give sit besyv med. Der er billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Alle er velkomne og der er kaffe på kanden.

________________________________________________________________________________

Program 2017
Tirsdag den 28. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.  Leif Sepstrup indleder aftenen med at fortælle om det grusomme mord, der skete i Naarup i 1885, da smed Ekmann gav sin kone gift.
Onsdag den 21. juni kl. 19.00.
 Byvandring i Naarup. Mødested forsamlingshuset, hvor vi slutter aftenen med billeder og mulighed for at købe kaffen.
Torsdag den 17. august kl. 19.00. Byvandring i Assens. Aftentur med egen transport.
Arkivernes Dag. Åbent Hus lørdag den 11. november kl. 10-16
I lokalarkivet i Brylle bliver dørene slået op til Åbent Hus kl. 10-14. Årets lokalhistoriske kalender 2018 udkommer. I skolestuen er der om formiddagen  kl. 10, kl. 11 og igen kl. 13 film-, lyd- og billedklip fra togulykken på Tommerup Station i 1946 og andre ulykker på Assensbanen.
Kl. 14 Årets billedhøst og andre afleveringer. Billedshow i skolestuen.


Program 2016

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.
Vi har i år fået Preben Find til at starte aftenen. Han er født i Naarup, men har bopæl i Assens og er journalist ved Aarup Folkeblad. Han har sammen med arkivet udgivet “Tumes torp”, og han har været en af foregangsmændene for mindesmærket over Toldstrup. derudover er han formand for den forening, der vil indrette et museum for modstandsmanden Anton Toldstrup i Assens.


Onsdag den 25. maj kl. 19.00
Byvandring i Tommerup fra Brugsen i Knarreborg til Stenbjerge Mølle. Bagefter kaffe på efterskolen for 50 kr.

Onsdag den 15. juni  kl. 19.00   
Rundvisning på Krengerup Slot for 60 kr. Mulighed for medbragt kaffe i parken bagefter. Tilmelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

annonce-nordfynstur-2016Torsdag den 25. august
Sommertur. Heldagstur til Nordfyn. Turen går til Gyldensteen genoprettede Strand, middag i Fiskehuset i Bogense. Torvet og kirken i Bogense. Annelise Rasmussens private samling på Lindegård i Emmelev med ting fra vore bedste- og oldeforældres tid.
Tilmelding – se annonce i Folkebladet.

Herlig fiskebuffet i Fiskehuset i Bogense:0-fiskebuffet

Billeder fra Lindegård:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lørdag den 12. november kl. 10-16 Arkivernes Dag

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet. Kalenderen 2017 med gamle billeder udkommer.
Kl. 10-12 Biograf i skolestuen med billeder fra Tommerup Hørfabrik.
Kl. 14-16 Diasshow. Lysbilleder i skolestuen. Emnet er “Årets Billeder” dvs. NYE, GAMLE BILLEDER, som er givet til arkivet i årets løb.

 

Program 2023

Mandag 22. maj kl. 19.00.
Aftenhygge ved Solevad Vandmølle, Solevadvej 44.

Solevad Vandmølle er bygget i 1871 som en gårdmølle. Vi går en tur i den dejlige have og ser vandmøllen, der tidligere trak en lille kværn. Ulrikka, der ejer Solevadgård og den fredede mølle, laver kaffe og kage, som kan købes, og overskuddet går til vandmøllen.
Ellen Warring fortæller om vandmøllens historie.

Mandag 19. juni kl. 19 – Byvandring i Stærmose

Mødested og parkering: Stærmosevej 171 – den tidligere Stærmose Lilleskole.

Der vil først blive fortalt om Stærmose Skole/Stærmose Lilleskole og derefter Tobo Smedegård og Tobo Smedje.

Vi vil derefter bevæge os mod øst ad Stærmosevej hen til de to mindesten for Stærmose-familien og Skræppen-borg. Vi vil slutte ved Stærmosevej 132, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Der vil undervejs blive fortalt om nogle af de gårde, huse og personer der er på denne strækning.

Hvis man går hele vejen frem og tilbage er strækningen ca. 4 ½ km.

Onsdag 16. august kl. 19
Byvandring i Holmehave

Mødested og parkering: Verninge præstegård, Holmehavegyden 50.

Holmehave er et selvstændigt ejerlav, der hører til Tommerup Sogn. Indtil slutningen af 1800-tallet var der kun en gård i ejerlavet, Holmegård, og nogle enkelte huse. Engene hørte til gårdene i Tommerup. Ved anlæggelsen af vejen fra Knarreborg Station til Nr. Broby over Verninge i 1880-erne blev Holmehave ejerlavet gennemskåret, og der opstod en lille ny bebyggelse midt i ejerlavet. Her boede jordemoderen. Senere kom der virksomheder, og
det lille samfund rummer i dag Eldorado, Engcon
og Halsted Maskinservice.

Ellen Warring fortæller om Holmehaves historie.

Der afsluttes med en forfriskning i præstegårdshaven – bliver det regn, går vi over i kirken. Turen er ca. 2 ½ km.

Lørdag 11. november kl. 10-16. Arkivernes Dag.

Den gamle rytterskole i Brylle, Ryttergade 3,

Der er ÅBENT HUS i arkivet kl. 10-14. Her kan man komme og se arkivet, vi finder gerne arkivalier frem, hvis der er noget, man gerne vil se, og man kan medbringe arkivalier såsom fotografier, dokumenter eller andet, man vil aflevere til arkivet.

Kl. 14 er der ÅRETS BILLEDSHOW i skolestuen. Denne dag viser vi billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det er altid spændende at se, hvad der er kommet ind – altid forskelligt – billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.

PROGRAM 2022

Arkivernes Dag 2022

Lørdag 12. november kl. 10-16 i Rytterskolen i Brylle. Ryttergade 3, 5690 Tommerup.

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.

Kl. 14 Billedshow i skolestuen med et udvalg af billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb.

Humlemagasinet i Harndrup AFLYST

Onsdag 17. august kl. 13.30. Egen transport. Prisen er 195 kr. for entre, foredrag, kaffe/te med Prinsesse Marie lagkage. Man bedes tilmelde sig til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93 senest 10. august. Evt. kørelejlighed kan også aftales. Desværre har turen måttet aflyses.
Humlemagasinet begyndte i starten af 1990’erne udviklingen til et kulturelt center med galleri og historiske udstillinger. umlemagasinets Galleri er bl.a. kendt for de kongelige og kulturhistoriske udstillinger om sommeren. Haverne dækker i dag 10 tdr. land med omkring 25 forskellige temahaver, der stadig udvikles. Samtidig er der blevet etableret tre museer: Humlemuseet, Sigfred Pedersen Museet samt Historisk Dukkemuseum.
Byvandring i Kivsmose

Tirsdag 21. juni kl. 19. Mødested og parkering Pindstofte, Skovstrupvej 31

Herfra vil vi gå ad Kivsmosevej til Kivsmose.
Ellen Warring og Flemming Olsen vil fortælle om Kivsmoses historie
herunder bl.a. skolerne i Kivsmose, Tvillinggårde, Kivsmose trinbræt og Kivsmosegård.
Turen er ca. 5 km.
På turen er der lejlighed til et besøg på den enestående Kivsmosegård.

Mad er kulturhistorie – Bevar egnens madhistorie

Mandag 28. marts kl. 14 i Rytterskolen i Brylle. Ryttergade 3, 5690 Tommerup
Mandag 4. april kl. 14 i Rytterskolen.
Tirsdag 26. april kl. 14 i Rytterskolen.
Tirsdag 31. maj kl. 14 i Rytterskolen.

Vær med i en erindrings- og fortællekreds om mad og drikke. Mad er også historie, og hvad der stod på middagsbordene førhen er slet ikke det samme som i dag. Lokalhistorisk arkiv samler historien om kosten her på vores egn fra årene ca. 1930 til nu. Det handler om, hvad man selv kan huske at have fået serveret, eller hvad man selv har tillavet.
Margit Egdal holder oplæg den 28. marts. Man kan bare møde op, alle er velkomne, og så kan man se, hvad det er for noget.

Kartoffelfrikadeller fra husmandsskolen 1931.

Generalforsamling

Onsdag 30. marts kl. 19 i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle, 5690 Tommerup.
Efter generalforsamlingen vises et udvalg af billeder, som er afleveret til i arkivet i 2020 og 2021. Vi viste billedserien på Arkivernes Dag i november, men pga. Corona, kunne vi dengang kun samle et mindre antal gæster, derfor har vi valgt at gentage serien til generalforsamlingen.
Der er som altid billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.

Høgsholt Skov og historien

Lørdag 30. april kl. 14. Mødested P-pladsen ved Fyrtårn Tommerup. 

Orla Andersen fortæller om Høgsholt voldsted ved den gamle ruin. Desuden skal vi høre om Tommerup under svenskekrigen 1657-60 og om “Den hvide dame”, Sophie Hardenberg, spøgelset i kareten på Sortebrovej.
Margit Egdal fortæller om de store tommerupmøder, der fandt sted i Høgsholt Skov, og som samlede tusindvis af mennesker fra hele landet.

PROGRAM 2021

Generalforsamling

På grund af corona situationen udskydes generalforsamlingen til maj måned. Vi håber, det er muligt at afholde den på dette tidspunkt.
Hermed indkaldes til generalforsamling på BRYLLE SKOLE tirsdag den 25. maj kl. 19.00.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

Torsdag 17. juni kl 19
Mødested: Rytterskolen, Ryttergade 3 i Brylle. Herfra går turen op ad Toftevej, hvor vi slutter ved Dragebjerggård og går tilbage, ud og hjem – en tur på knap 2 km i alt. Thyge Schjerning guider, og der er meget at fortælle fra det gamle Brylle. Pga. Coronarestriktioner må vi denne gang undvære foredrag og kaffe efter turen.

Lørdag 7. august kl. 13.30
Rytterskolerne fejrer i år 300 års fødselsdag. Dette markeres på Rytterskolen ved et arrangement sammen med Rytterskolens Venner. Der er telte i haven, og det bliver en festlig dag med musik og sang ved Odense Brassband, fortælling og optrin ved Ellen Warring. I dagens anledning aflægger kong Frederik 4. visit på skolen, han grundlagde i 1721. Brylle Beboerforening står for salg af te/kaffe – øl/vand – pølser. ALLE ER VELKOMNE.

Onsdag 25. august kl. 14-17
Udflugt til Munkebo Bakke i Munkebo med egen transport. Mødested Loddenhøj Allé 304, 5330 Munkebo.
Munkebo Bakkes Venner vil stå for rundvisning og historiefortælling. Pris 50 kr. inklusiv kaffe/te med boller og wienerbrød. Er det fint vejr nydes kaffen på bakken, i modsat fald er der mulighed for at være inde.
Tilmelding senest 14. august til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93. Evt. kørelejlighed kan også aftales med Flemming.

Foreningen Munkebo Bakkes Venners formål er at passe på det kommunalt ejede unikke kultursted – hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet. Området skal fortsat være et sted, hvor man i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader rundt, og hvor der informeres om industribyen Lindøs begyndelse og om Munkebo Bakkes spændende historie – ikke mindst efter der de sidste år er fundet spændende arkæologiske beviser fra bl.a.  jernalderen og vikingetiden.

Lørdag 13. november kl. 10-16 Arkivernes Dag
Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.
Kl. 14 Billedshow, Årets Billeder i skolestuen. Her er der lejlighed til at se, hvad der er afleveret til arkivet i årets løb. Der er til dagen udvalgt en samling billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Vises som diasshow/PowerPoint.
Alle er velkomne.

*****************************************************************************************************************************

PROGRAM 2020

Generalforsamlingen, som blev aflyst i marts, bliver afholdt 20. august kl. 19.00 på Brylle Skole.
Pga. Coronaen sidder vi langt fra hinanden, derfor bliver der ikke kaffebord med foredrag i år. Lokalhistorisk Forening serverer en øl eller vand.

Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

Dagsorden Generalforsamling 2020

***********************************************************************

Foredraget må desværre udskydes

I år er det 100 år siden, vi fik Sønderjylland tilbage, og i den anledning har vi fået Rasmus Laursen til at komme og fortælle om genforeningen. Han har i mange år været formand for Grænseforeningen og har stor erfaring med såvel Syd- som Nordslesvig.

Lørdag 2. maj kl. 13-15  AFLYST
Historie og natur i Høgsholt Skov. Vi mødes i Fyrtårn Tommerup ved biblioteket.
Derefter går turen til det gamle voldsted og til ”missionsmarken” ved skovfogedhuset. Orla Andersen og Margit Egdal fortæller. Arrangeret i samarbejde med Hjerteforeningen.

Torsdag 18. juni kl. 19.00 AFLYST
Byvandring i Brylle. Vi har før travet igennem Brylle, men kun på Ryttergade og Mads Hansensgade. I år vil vi tage en tur i kvarteret omkring Kirken og Toftevej. Vi mødes ved rytterskolen og tager en rundtur i den nordlige del af byen omkring kirken. Thyge Schjerning guider. Bagefter billedvisning med mulighed for kaffe i skolestuen.

Tirsdag 25. august kl. 14-17 
Udflugt til tvillingegården i Asperup med egen transport. Adressen er Birkevangsvej 3, 5466 Asperup. Pris 50 kr. for rundvisning og kaffe/te med boller og lagkage. Man bedes tilmelde sig til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93 senest 18.8.20.
Kontakt gerne et bestyrelsesmedlem for evt. kørelejlighed.

Se mere om gården på www.tvillingegården.dk

ARKIVERNES DAG – Lørdag den 14. november kl. 10-16 i Rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup. AFLYST – dog udkommer den lokalhistoriske kalender 2021 som planlagt og den kan hentes dagen igennem for en pris af kr. 50.
Igen i år indbyder lokalhistorisk arkiv til “Arkivernes Dag”.
Kl. 10-14 er der åbent i arkivet, hvor der er lejlighed til at møde arkivmedarbejderne, benytte samlingerne i arkivet eller aflevere billeder, gamle papirer eller andet, som kan fortælle om egnens historie.
Kl. 10-14 Lokalhistorisk Kalender 2021 udkommer og kan hentes dagen igennem.
Kl. 14 Billedshow i skolestuen. Der vises billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb. Som altid bliver det en broget og blandet forestilling med billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.
Alle er velkomne.

PROGRAM 2019

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 

Generalforsamling i Brylle Skole. Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før. På arkivdagen i november viste Orla Andersen en meget spændende billedreportage om Tommerup i krigens tid. Vi synes, den fortjener en gentagelse, så Orla har indvilget i at vise serien igen ved generalforsamlingen.

Langstedgård med fornemt hundehus på gårdspladsen. Foto Margit Egdal, 2010.

Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Byvandring i Langsted. Vi mødes ved gadekæret. Bagefter billedvisning med mulighed for at købe kaffe i Verninge Forsamlingshus.

Onsdag den 21. august kl. 18.30
Udflugt til Hofmansgave med egen transport. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested: Hofmansgaves gårdsplads. Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup. Kørelejlighed kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Ellen Margrethe Christensen var stuepige på Hofmansgave 1947-49. Klik her for at læse hendes beretning 

ARKIVERNES DAG – Lørdag den 9. november kl. 10-15.30 i Rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup

Program 2018

Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

I år har vi fået en gammel Tommerupdreng til at komme og starte aftenen for os. Det drejer sig om Anker Andersen, der er født i Stationsbyen først i 30’erne. Han kom i lære som skrædder hos Poul Andersen, men efter at være udlært blev han soldat, og i stedet for at fortsætte som skrædder, endte han med at blive kammertjener først for Kong Frederik og i slutningen af 60’erne for prins Henrik, som han så har fulgt jorden rundt indtil sin pensionering. Glæd jer til en god fortæller!

Tirsdag den 5. juni kl. 13.00
Grundlovsmøde i Rytterskolen. Arkivet viser udstillingen: 100 år siden!

I 1918 sluttede første Verdenskrig, den spanske syge dræbte 14.000 danskere, julegåsen kostede over 2000 kr, de første kvinder kom i Folketinget!
Arrangementet starter ved Kvindeegen i Brylle kl. 13. Festgudstjeneste i Brylle Kirke kl. 13.15. Kl. 14 samling i haven ved Rytterskolen, hvor udstillingen vises. Grundlovstale af Jørgen Flensted Jensen. Is, pølser, øl og vand kan købes i haven.

Torsdag den 7. juni kl. 19.00
Byvandring i Tommerup St. Turen går fra stationen kl. 19.00 ad Buchwaldsvej forbi de nedlagte industrigrunde, trådfabrikken, savværket og Stegsted. Turen slutter i Tommeruphallen, hvor der bliver vist fotos fra de gode, gamle dage. Der er muligehd for at købe kaffe med brød.

Vi mødes ved Torøhuse forsamlingshus kl. 18.30.

Onsdag den 22. august kl. 18.30
Rundvisning på Torø. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested ved Thorøhuse Forsamlingshus.

Torø er allerede omtalt i 1200-tallet som jagtområde for kongerne. Torø, der hører til Kærum Sogn, blev i århundreder administreret sammen med Hagenskov af lensmanden. I 1600-tallet blev der bygget en gård, der senere kom i privat eje, men øen blev igen overtaget af staten i 1800-tallet. I 1917 blev Torø købt af Harald Plum, og de følgende godt 10 år oplevede øen nok sin mest spændende periode. Efter Plums dramatiske død i 1929 blev øen solgt til Danmarks Lærerforening, der har kursusejendom og lejrskole her.

Ingemann Jensen guider på turen. Ikke egnet for gangbesværede.

Lørdag den 8. september kl. 10-15.

ÅBEN  BY  I  BRYLLE

I Brylle Fritidscenter,
Tobovej 30 i Brylle.

Mød arkivet – udstilling om Brylle Mejeris 75-års jubilæum med tilhørende konkurrence.

Lørdag den 10. november i Rytterskolen kl. 10-16 – Arkivernes Dag byder på udstilling, billedshows og udgivelse af kalenderen 2019. 

Kl. 10. Lokalarkivet i Brylle slår dørene op til Åbent Hus.
Den lokalhistoriske kalender 2019 udkommer. Hent den i arkivet. 50 kr. for medlemmer, andre 75 kr.

Kl. 10-16. I anledning af 1. Verdenskrigs slutning for 100 år siden vises en udstilling om året 1918, hvor 4 års krig endelig sluttede – for at blive afløst af den spanske syge, som 14.000 danskere bukkede under for.

Kl. 10 formiddag vises et lyd- og billedshow omkring besættelsesår i Tommerup. Der efterlyses i samme forbindelse lokale fotos, anekdoter og historier fra 1940-45. Kom og fortæl.

Kl. 14 eftermiddag lukker arkivet, men dagen fortsætter med det traditionelle billedshow i skolestuen, hvor der vises et udvalg af de mange spændende billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det afføder gerne en god snak, og man må meget gerne give sit besyv med. Der er billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Alle er velkomne og der er kaffe på kanden.

________________________________________________________________________________

Program 2017
Tirsdag den 28. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.  Leif Sepstrup indleder aftenen med at fortælle om det grusomme mord, der skete i Naarup i 1885, da smed Ekmann gav sin kone gift.
Onsdag den 21. juni kl. 19.00.
 Byvandring i Naarup. Mødested forsamlingshuset, hvor vi slutter aftenen med billeder og mulighed for at købe kaffen.
Torsdag den 17. august kl. 19.00. Byvandring i Assens. Aftentur med egen transport.
Arkivernes Dag. Åbent Hus lørdag den 11. november kl. 10-16
I lokalarkivet i Brylle bliver dørene slået op til Åbent Hus kl. 10-14. Årets lokalhistoriske kalender 2018 udkommer. I skolestuen er der om formiddagen  kl. 10, kl. 11 og igen kl. 13 film-, lyd- og billedklip fra togulykken på Tommerup Station i 1946 og andre ulykker på Assensbanen.
Kl. 14 Årets billedhøst og andre afleveringer. Billedshow i skolestuen.


Program 2016

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.
Vi har i år fået Preben Find til at starte aftenen. Han er født i Naarup, men har bopæl i Assens og er journalist ved Aarup Folkeblad. Han har sammen med arkivet udgivet “Tumes torp”, og han har været en af foregangsmændene for mindesmærket over Toldstrup. derudover er han formand for den forening, der vil indrette et museum for modstandsmanden Anton Toldstrup i Assens.


Onsdag den 25. maj kl. 19.00
Byvandring i Tommerup fra Brugsen i Knarreborg til Stenbjerge Mølle. Bagefter kaffe på efterskolen for 50 kr.

Onsdag den 15. juni  kl. 19.00   
Rundvisning på Krengerup Slot for 60 kr. Mulighed for medbragt kaffe i parken bagefter. Tilmelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

annonce-nordfynstur-2016Torsdag den 25. august
Sommertur. Heldagstur til Nordfyn. Turen går til Gyldensteen genoprettede Strand, middag i Fiskehuset i Bogense. Torvet og kirken i Bogense. Annelise Rasmussens private samling på Lindegård i Emmelev med ting fra vore bedste- og oldeforældres tid.
Tilmelding – se annonce i Folkebladet.

Herlig fiskebuffet i Fiskehuset i Bogense:0-fiskebuffet

Billeder fra Lindegård:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lørdag den 12. november kl. 10-16 Arkivernes Dag

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet. Kalenderen 2017 med gamle billeder udkommer.
Kl. 10-12 Biograf i skolestuen med billeder fra Tommerup Hørfabrik.
Kl. 14-16 Diasshow. Lysbilleder i skolestuen. Emnet er “Årets Billeder” dvs. NYE, GAMLE BILLEDER, som er givet til arkivet i årets løb.

 

Program 2023

Mandag 22. maj kl. 19.00.
Aftenhygge ved Solevad Vandmølle, Solevadvej 44.

Solevad Vandmølle er bygget i 1871 som en gårdmølle. Vi går en tur i den dejlige have og ser vandmøllen, der tidligere trak en lille kværn. Ulrikka, der ejer Solevadgård og den fredede mølle, laver kaffe og kage, som kan købes, og overskuddet går til vandmøllen.
Ellen Warring fortæller om vandmøllens historie.

Mandag 19. juni kl. 19 – Byvandring i Stærmose

Mødested og parkering: Stærmosevej 171 – den tidligere Stærmose Lilleskole.

Der vil først blive fortalt om Stærmose Skole/Stærmose Lilleskole og derefter Tobo Smedegård og Tobo Smedje.

Vi vil derefter bevæge os mod øst ad Stærmosevej hen til de to mindesten for Stærmose-familien og Skræppen-borg. Vi vil slutte ved Stærmosevej 132, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Der vil undervejs blive fortalt om nogle af de gårde, huse og personer der er på denne strækning.

Hvis man går hele vejen frem og tilbage er strækningen ca. 4 ½ km.

Onsdag 16. august kl. 19
Byvandring i Holmehave

Mødested og parkering: Verninge præstegård, Holmehavegyden 50.

Holmehave er et selvstændigt ejerlav, der hører til Tommerup Sogn. Indtil slutningen af 1800-tallet var der kun en gård i ejerlavet, Holmegård, og nogle enkelte huse. Engene hørte til gårdene i Tommerup. Ved anlæggelsen af vejen fra Knarreborg Station til Nr. Broby over Verninge i 1880-erne blev Holmehave ejerlavet gennemskåret, og der opstod en lille ny bebyggelse midt i ejerlavet. Her boede jordemoderen. Senere kom der virksomheder, og
det lille samfund rummer i dag Eldorado, Engcon
og Halsted Maskinservice.

Ellen Warring fortæller om Holmehaves historie.

Der afsluttes med en forfriskning i præstegårdshaven – bliver det regn, går vi over i kirken. Turen er ca. 2 ½ km.

Lørdag 11. november kl. 10-16. Arkivernes Dag.

Den gamle rytterskole i Brylle, Ryttergade 3,

Der er ÅBENT HUS i arkivet kl. 10-14. Her kan man komme og se arkivet, vi finder gerne arkivalier frem, hvis der er noget, man gerne vil se, og man kan medbringe arkivalier såsom fotografier, dokumenter eller andet, man vil aflevere til arkivet.

Kl. 14 er der ÅRETS BILLEDSHOW i skolestuen. Denne dag viser vi billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det er altid spændende at se, hvad der er kommet ind – altid forskelligt – billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.

PROGRAM 2022

Arkivernes Dag 2022

Lørdag 12. november kl. 10-16 i Rytterskolen i Brylle. Ryttergade 3, 5690 Tommerup.

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.

Kl. 14 Billedshow i skolestuen med et udvalg af billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb.

Humlemagasinet i Harndrup AFLYST

Onsdag 17. august kl. 13.30. Egen transport. Prisen er 195 kr. for entre, foredrag, kaffe/te med Prinsesse Marie lagkage. Man bedes tilmelde sig til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93 senest 10. august. Evt. kørelejlighed kan også aftales. Desværre har turen måttet aflyses.
Humlemagasinet begyndte i starten af 1990’erne udviklingen til et kulturelt center med galleri og historiske udstillinger. umlemagasinets Galleri er bl.a. kendt for de kongelige og kulturhistoriske udstillinger om sommeren. Haverne dækker i dag 10 tdr. land med omkring 25 forskellige temahaver, der stadig udvikles. Samtidig er der blevet etableret tre museer: Humlemuseet, Sigfred Pedersen Museet samt Historisk Dukkemuseum.
Byvandring i Kivsmose

Tirsdag 21. juni kl. 19. Mødested og parkering Pindstofte, Skovstrupvej 31

Herfra vil vi gå ad Kivsmosevej til Kivsmose.
Ellen Warring og Flemming Olsen vil fortælle om Kivsmoses historie
herunder bl.a. skolerne i Kivsmose, Tvillinggårde, Kivsmose trinbræt og Kivsmosegård.
Turen er ca. 5 km.
På turen er der lejlighed til et besøg på den enestående Kivsmosegård.

Mad er kulturhistorie – Bevar egnens madhistorie

Mandag 28. marts kl. 14 i Rytterskolen i Brylle. Ryttergade 3, 5690 Tommerup
Mandag 4. april kl. 14 i Rytterskolen.
Tirsdag 26. april kl. 14 i Rytterskolen.
Tirsdag 31. maj kl. 14 i Rytterskolen.

Vær med i en erindrings- og fortællekreds om mad og drikke. Mad er også historie, og hvad der stod på middagsbordene førhen er slet ikke det samme som i dag. Lokalhistorisk arkiv samler historien om kosten her på vores egn fra årene ca. 1930 til nu. Det handler om, hvad man selv kan huske at have fået serveret, eller hvad man selv har tillavet.
Margit Egdal holder oplæg den 28. marts. Man kan bare møde op, alle er velkomne, og så kan man se, hvad det er for noget.

Kartoffelfrikadeller fra husmandsskolen 1931.

Generalforsamling

Onsdag 30. marts kl. 19 i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle, 5690 Tommerup.
Efter generalforsamlingen vises et udvalg af billeder, som er afleveret til i arkivet i 2020 og 2021. Vi viste billedserien på Arkivernes Dag i november, men pga. Corona, kunne vi dengang kun samle et mindre antal gæster, derfor har vi valgt at gentage serien til generalforsamlingen.
Der er som altid billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.

Høgsholt Skov og historien

Lørdag 30. april kl. 14. Mødested P-pladsen ved Fyrtårn Tommerup. 

Orla Andersen fortæller om Høgsholt voldsted ved den gamle ruin. Desuden skal vi høre om Tommerup under svenskekrigen 1657-60 og om “Den hvide dame”, Sophie Hardenberg, spøgelset i kareten på Sortebrovej.
Margit Egdal fortæller om de store tommerupmøder, der fandt sted i Høgsholt Skov, og som samlede tusindvis af mennesker fra hele landet.

PROGRAM 2021

Generalforsamling

På grund af corona situationen udskydes generalforsamlingen til maj måned. Vi håber, det er muligt at afholde den på dette tidspunkt.
Hermed indkaldes til generalforsamling på BRYLLE SKOLE tirsdag den 25. maj kl. 19.00.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

Torsdag 17. juni kl 19
Mødested: Rytterskolen, Ryttergade 3 i Brylle. Herfra går turen op ad Toftevej, hvor vi slutter ved Dragebjerggård og går tilbage, ud og hjem – en tur på knap 2 km i alt. Thyge Schjerning guider, og der er meget at fortælle fra det gamle Brylle. Pga. Coronarestriktioner må vi denne gang undvære foredrag og kaffe efter turen.

Lørdag 7. august kl. 13.30
Rytterskolerne fejrer i år 300 års fødselsdag. Dette markeres på Rytterskolen ved et arrangement sammen med Rytterskolens Venner. Der er telte i haven, og det bliver en festlig dag med musik og sang ved Odense Brassband, fortælling og optrin ved Ellen Warring. I dagens anledning aflægger kong Frederik 4. visit på skolen, han grundlagde i 1721. Brylle Beboerforening står for salg af te/kaffe – øl/vand – pølser. ALLE ER VELKOMNE. 

Onsdag 25. august kl. 14-17
Udflugt til Munkebo Bakke i Munkebo med egen transport. Mødested Loddenhøj Allé 304, 5330 Munkebo.
Munkebo Bakkes Venner vil stå for rundvisning og historiefortælling. Pris 50 kr. inklusiv kaffe/te med boller og wienerbrød. Er det fint vejr nydes kaffen på bakken, i modsat fald er der mulighed for at være inde. 

Tilmelding senest 14. august til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93. Evt. kørelejlighed kan også aftales med Flemming.

Foreningen Munkebo Bakkes Venners formål er at passe på det kommunalt ejede unikke kultursted – hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet. Området skal fortsat være et sted, hvor man i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader rundt, og hvor der informeres om industribyen Lindøs begyndelse og om Munkebo Bakkes spændende historie – ikke mindst efter der de sidste år er fundet spændende arkæologiske beviser fra bl.a.  jernalderen og vikingetiden.

Lørdag 13. november kl. 10-16 Arkivernes Dag
Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.
Kl. 14 Billedshow, Årets Billeder i skolestuen. Her er der lejlighed til at se, hvad der er afleveret til arkivet i årets løb. Der er til dagen udvalgt en samling billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Vises som diasshow/PowerPoint.
Alle er velkomne.

*****************************************************************************************************************************

PROGRAM 2020

Generalforsamlingen, som blev aflyst i marts, bliver afholdt 20. august kl. 19.00 på Brylle Skole.
Pga. Coronaen sidder vi langt fra hinanden, derfor bliver der ikke kaffebord med foredrag i år. Lokalhistorisk Forening serverer en øl eller vand. 

Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

Dagsorden Generalforsamling 2020

***********************************************************************

Foredraget må desværre udskydes

I år er det 100 år siden, vi fik Sønderjylland tilbage, og i den anledning har vi fået Rasmus Laursen til at komme og fortælle om genforeningen. Han har i mange år været formand for Grænseforeningen og har stor erfaring med såvel Syd- som Nordslesvig.

Lørdag 2. maj kl. 13-15  AFLYST 
Historie og natur i Høgsholt Skov. Vi mødes i Fyrtårn Tommerup ved biblioteket.
Derefter går turen til det gamle voldsted og til ”missionsmarken” ved skovfogedhuset. Orla Andersen og Margit Egdal fortæller. Arrangeret i samarbejde med Hjerteforeningen.

Torsdag 18. juni kl. 19.00 AFLYST
Byvandring i Brylle. Vi har før travet igennem Brylle, men kun på Ryttergade og Mads Hansensgade. I år vil vi tage en tur i kvarteret omkring Kirken og Toftevej. Vi mødes ved rytterskolen og tager en rundtur i den nordlige del af byen omkring kirken. Thyge Schjerning guider. Bagefter billedvisning med mulighed for kaffe i skolestuen.

Tirsdag 25. august kl. 14-17 
Udflugt til tvillingegården i Asperup med egen transport. Adressen er Birkevangsvej 3, 5466 Asperup. Pris 50 kr. for rundvisning og kaffe/te med boller og lagkage. Man bedes tilmelde sig til Flemming Hansen på tlf. 51 90 83 93 senest 18.8.20.
Kontakt gerne et bestyrelsesmedlem for evt. kørelejlighed.

Se mere om gården på www.tvillingegården.dk

ARKIVERNES DAG – Lørdag den 14. november kl. 10-16 i Rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup. AFLYST – dog udkommer den lokalhistoriske kalender 2021 som planlagt og den kan hentes dagen igennem for en pris af kr. 50. 
Igen i år indbyder lokalhistorisk arkiv til “Arkivernes Dag”.
Kl. 10-14 er der åbent i arkivet, hvor der er lejlighed til at møde arkivmedarbejderne, benytte samlingerne i arkivet eller aflevere billeder, gamle papirer eller andet, som kan fortælle om egnens historie.
Kl. 10-14 Lokalhistorisk Kalender 2021 udkommer og kan hentes dagen igennem.
Kl. 14 Billedshow i skolestuen. Der vises billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb. Som altid bliver det en broget og blandet forestilling med billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune.
Alle er velkomne.

PROGRAM 2019

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 

Generalforsamling i Brylle Skole. Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før. På arkivdagen i november viste Orla Andersen en meget spændende billedreportage om Tommerup i krigens tid. Vi synes, den fortjener en gentagelse, så Orla har indvilget i at vise serien igen ved generalforsamlingen.

Langstedgård med fornemt hundehus på gårdspladsen. Foto Margit Egdal, 2010.

Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Byvandring i Langsted. Vi mødes ved gadekæret. Bagefter billedvisning med mulighed for at købe kaffe i Verninge Forsamlingshus.

Onsdag den 21. august kl. 18.30
Udflugt til Hofmansgave med egen transport. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested: Hofmansgaves gårdsplads. Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup. Kørelejlighed kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Ellen Margrethe Christensen var stuepige på Hofmansgave 1947-49. Klik her for at læse hendes beretning 

ARKIVERNES DAG – Lørdag den 9. november kl. 10-15.30 i Rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup

Program 2018

Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

I år har vi fået en gammel Tommerupdreng til at komme og starte aftenen for os. Det drejer sig om Anker Andersen, der er født i Stationsbyen først i 30’erne. Han kom i lære som skrædder hos Poul Andersen, men efter at være udlært blev han soldat, og i stedet for at fortsætte som skrædder, endte han med at blive kammertjener først for Kong Frederik og i slutningen af 60’erne for prins Henrik, som han så har fulgt jorden rundt indtil sin pensionering. Glæd jer til en god fortæller!

Tirsdag den 5. juni kl. 13.00
Grundlovsmøde i Rytterskolen. Arkivet viser udstillingen: 100 år siden!

I 1918 sluttede første Verdenskrig, den spanske syge dræbte 14.000 danskere, julegåsen kostede over 2000 kr, de første kvinder kom i Folketinget!
Arrangementet starter ved Kvindeegen i Brylle kl. 13. Festgudstjeneste i Brylle Kirke kl. 13.15. Kl. 14 samling i haven ved Rytterskolen, hvor udstillingen vises. Grundlovstale af Jørgen Flensted Jensen. Is, pølser, øl og vand kan købes i haven.

Torsdag den 7. juni kl. 19.00
Byvandring i Tommerup St. Turen går fra stationen kl. 19.00 ad Buchwaldsvej forbi de nedlagte industrigrunde, trådfabrikken, savværket og Stegsted. Turen slutter i Tommeruphallen, hvor der bliver vist fotos fra de gode, gamle dage. Der er muligehd for at købe kaffe med brød.

Vi mødes ved Torøhuse forsamlingshus kl. 18.30.

Onsdag den 22. august kl. 18.30
Rundvisning på Torø. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested ved Thorøhuse Forsamlingshus.

Torø er allerede omtalt i 1200-tallet som jagtområde for kongerne. Torø, der hører til Kærum Sogn, blev i århundreder administreret sammen med Hagenskov af lensmanden. I 1600-tallet blev der bygget en gård, der senere kom i privat eje, men øen blev igen overtaget af staten i 1800-tallet. I 1917 blev Torø købt af Harald Plum, og de følgende godt 10 år oplevede øen nok sin mest spændende periode. Efter Plums dramatiske død i 1929 blev øen solgt til Danmarks Lærerforening, der har kursusejendom og lejrskole her.

Ingemann Jensen guider på turen. Ikke egnet for gangbesværede.

Lørdag den 8. september kl. 10-15.

ÅBEN  BY  I  BRYLLE

I Brylle Fritidscenter,
Tobovej 30 i Brylle.

Mød arkivet – udstilling om Brylle Mejeris 75-års jubilæum med tilhørende konkurrence. 

Lørdag den 10. november i Rytterskolen kl. 10-16 – Arkivernes Dag byder på udstilling, billedshows og udgivelse af kalenderen 2019. 

Kl. 10. Lokalarkivet i Brylle slår dørene op til Åbent Hus.
Den lokalhistoriske kalender 2019 udkommer. Hent den i arkivet. 50 kr. for medlemmer, andre 75 kr.

Kl. 10-16. I anledning af 1. Verdenskrigs slutning for 100 år siden vises en udstilling om året 1918, hvor 4 års krig endelig sluttede – for at blive afløst af den spanske syge, som 14.000 danskere bukkede under for.

Kl. 10 formiddag vises et lyd- og billedshow omkring besættelsesår i Tommerup. Der efterlyses i samme forbindelse lokale fotos, anekdoter og historier fra 1940-45. Kom og fortæl.

Kl. 14 eftermiddag lukker arkivet, men dagen fortsætter med det traditionelle billedshow i skolestuen, hvor der vises et udvalg af de mange spændende billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det afføder gerne en god snak, og man må meget gerne give sit besyv med. Der er billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Alle er velkomne og der er kaffe på kanden.

________________________________________________________________________________

Program 2017
Tirsdag den 28. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.  Leif Sepstrup indleder aftenen med at fortælle om det grusomme mord, der skete i Naarup i 1885, da smed Ekmann gav sin kone gift.
Onsdag den 21. juni kl. 19.00.
 Byvandring i Naarup. Mødested forsamlingshuset, hvor vi slutter aftenen med billeder og mulighed for at købe kaffen.
Torsdag den 17. august kl. 19.00. Byvandring i Assens. Aftentur med egen transport.
Arkivernes Dag. Åbent Hus lørdag den 11. november kl. 10-16
I lokalarkivet i Brylle bliver dørene slået op til Åbent Hus kl. 10-14. Årets lokalhistoriske kalender 2018 udkommer. I skolestuen er der om formiddagen  kl. 10, kl. 11 og igen kl. 13 film-, lyd- og billedklip fra togulykken på Tommerup Station i 1946 og andre ulykker på Assensbanen.
Kl. 14 Årets billedhøst og andre afleveringer. Billedshow i skolestuen.


Program 2016

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.
Vi har i år fået Preben Find til at starte aftenen. Han er født i Naarup, men har bopæl i Assens og er journalist ved Aarup Folkeblad. Han har sammen med arkivet udgivet “Tumes torp”, og han har været en af foregangsmændene for mindesmærket over Toldstrup. derudover er han formand for den forening, der vil indrette et museum for modstandsmanden Anton Toldstrup i Assens.


Onsdag den 25. maj kl. 19.00
Byvandring i Tommerup fra Brugsen i Knarreborg til Stenbjerge Mølle. Bagefter kaffe på efterskolen for 50 kr.

Onsdag den 15. juni  kl. 19.00   
Rundvisning på Krengerup Slot for 60 kr. Mulighed for medbragt kaffe i parken bagefter. Tilmelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

annonce-nordfynstur-2016Torsdag den 25. august
Sommertur. Heldagstur til Nordfyn. Turen går til Gyldensteen genoprettede Strand, middag i Fiskehuset i Bogense. Torvet og kirken i Bogense. Annelise Rasmussens private samling på Lindegård i Emmelev med ting fra vore bedste- og oldeforældres tid.
Tilmelding – se annonce i Folkebladet.

Herlig fiskebuffet i Fiskehuset i Bogense:0-fiskebuffet

Billeder fra Lindegård:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lørdag den 12. november kl. 10-16 Arkivernes Dag

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet. Kalenderen 2017 med gamle billeder udkommer.
Kl. 10-12 Biograf i skolestuen med billeder fra Tommerup Hørfabrik.
Kl. 14-16 Diasshow. Lysbilleder i skolestuen. Emnet er “Årets Billeder” dvs. NYE, GAMLE BILLEDER, som er givet til arkivet i årets løb.