Villa Moreno og Landbosparekassen i Stationsbyen


Landpostbud Chr. Borre opførte den flotte villa Moreno på Tallerupvej 10 i 1905. Han var knap nok blevet færdig med nabovillaen, Tallerupvej 12, hvor byggeriet var gået i gang året før. Nu stod der to prægtige villaer ved siden af hinanden, nok i samme familie, men med murermesterens mange forskellige detaljer. 
Chr. Borre står selv udenfor villa Moreno. Navnet havde han vel også selv hittet på, et navn med shwung – ligesom Villa Capri, Bellevue og mange andre villaer af samme årgang med moderne, sydlandske navne. Dengang var det heller ikke så tosset at navngive sit hus, så kunne posten nemmere aflevere brevene på rette sted, og det vidste landpost Borre alt om. 
Chr. Borre døde i 1940. Knap et par år efter erhvervede Landbosparekassen villaen og opførte en 2-etages filial af sparekassen i haven.  
Villaens gamle navn ”Moreno” gled efterhånden ud. Med mere nøjagtige postadresser var husnavne ikke mere påkrævede. Der blev forretning i venstre side af villaen, som blev forsynet med stor butiksrude. Fra 1959-1966 var her installationsforretning og beboelse for Henning Grøndal Olsen med familie.
I 1966 åbnede Ruth Sunesen ”Lizette” i villaen. I en annonce i Bowleravisen 1969 annoncerede Lizette med damestrømper, korsettering, babyudstyr og børnetøj. I 1971-72 flyttede Lizette til Tallerupvej 23, nu kun med dametøj.
Landbosparekassen, nu kaldet Bikuben, ville gerne udvide. De rev villa Moreno ned og lavede en tilbygning til sparekassen. Bygningen huser i dag Nyt Syn og har adressen Tallerupvej 8. 
Der er ikke spor af villa Moreno i dag, ligesom der heller ikke mere er nogen adresse, der hedder Tallerupvej 10. Tallerupvej 8 og 12 er nu naboer. 

Indlæg fra Lokalhistorisk Arkiv i Folkebladet 26. marts 2018