Bondegård og Brugs i Brylle

Hyldegård og Brylle Brugs


Hyldegårdsvej i Brylle har sit navn efter gården Hyldegård. Det var en prægtig firlænget bondegård, og her sidder daværende gårdejer Anton Aksglæde på plænen foran stuehuset foreviget af Carl Schjerning.
Navnet Aksglæde er ikke helt almindeligt. Det stammer fra Brahetrolleborg, hvor grev Reventlow i 1790 havde besøg af digteren Jens Baggesen, og hvor de sammen fandt på gode navne til bønder og bøndergårde såsom Aksglæde, Yndigegn, Kløverpris, Høsthåb og Plovheld. Aksglæde er i dag det mest udbredte af disse navne.
Anton Aksglæde fik skøde på gården i 1947 og havde den en årrække. Hyldegård blev solgt til Brylle Kommune til udstykning i 1965. I Fyens Stiftstidende 5.6.66 udbød Tommerup Kommune arbejdet med nedrivning i licitation, og sidst på året var gården borte.
Huse i Brylle med et matrikelnummer, der begynder med 16, er opført på Hyldegårds jord. Det gælder også brugsen i Brylle. Den nuværende brugs er dog opført efter branden i juli 2014, så man i dag finder en hel ny, flot og moderne Dagli’ Brugs på Hyldegårdsvej 1.

Indlæg fra Lokalhistorisk Arkiv bragt i Folkebladet 8. jan. 2019