Åbningstider og info om arkivet

Lokalhistorisk Arkiv og Forening, Tommerup
Den gamle rytterskole i Brylle
Ryttergade 3
5690 Tommerup

Lokalarkivet holder åbent disse dage:

Hver mandag formiddag kl. 9.00 – 12.00.
Første lørdag i hver måned kl. 10-12.
Lukket på helligdage og i juli.

Der er mulighed for andre åbningstider: Kontakt arkivet eller bestyrelsen.
Arkivets CVR-nr.: 31994241

e-mail:

Telefon i arkivets åbningstid: 24 92 29 73

Info

Den 1. januar 2007 blev navnet ændret til Lokalhistorisk Forening, Tommerup  og Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup, hvilket blev besluttet på generalforsamlingen den 14. marts 2006.

Foreningens formål: Foreningen støtter og driver et lokalhistorisk arkiv, som dækker følgende fire sogne: Broholm, Brylle, Tommerup og Verninge. Disse fire sogne har i en længere årrække udgjort Tommerup kommune. Ved den nye kommunesammenlægning den 1. januar 2007 er Tommerup kommune blevet en del af Assens kommune, men det ændrer ikke på foreningens og arkivets dækningsområde.

Arkivets opgaver: At indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, dokumenter, kortmateriale, fotos, film, lydoptagelser og lignende. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og stilles til rådighed for alle interesserede efter gældende regler for tilgængelighed. Enkelte arkivalier er klausulerede af hensyn til personlige oplysninger. Dispensation kan i særlige tilfælde gives ved skriftlig henvendelse (med begrundelse) til arkivlederen.