Totalbanken i Stationsbyen

Hjørnehuse med tårn er karakteristisk for en stationsby, og Tommerup Stationsby er ingen undtagelse.
På hjørnet Tallerupvej/Bannervej lå hele to tårnejendomme. På guldsmedhjørnet er det stadig den oprindelige bygning, dog uden tårn. Tårnene bevares sjældent, når ejendommene restaureres.
På bankhjørnet flyttede Tommerup Bank ind i 1966, ved moderniseringen til bank forsvandt også dette tårn. I 1983 var der vandskade i banken, som derfor valgte at bygge nyt. Mens nedrivning og nybyggeri stod på, blev bankforretninger klaret i ”bank-barakken”, der blev opstillet på P-pladsen ved Torvegade. Juli 1984 stod den ny bank færdig, og banken flyttede ind i helt nye lokaler. I dag med navnet Totalbanken.  

Indlæg fra Lokalhistorisk Arkiv i Folkebladet 3. okt. 2017