Generalforsamlingen aflyses

Lokalhistorisk Arkiv er lukket indtil videre.

Al aktivitet i Rytterskolen er aflyst.
Kommunen har lukket bygningen helt ned.

Den berammede generalforsamling 25. marts 2020
er aflyst pga. Corona.

Den natur- og kulturhistoriske tur i Høgsholt Skov
2. maj er AFLYST af samme årsag.

Det nye årsskrift fra Lokalhistorisk Arkiv og forening
kan man dog få i brugsen og i Verninge Blomstercenter.
Pris kr. 50.