Togulykken på Tommerup Station 21. okt. 1946

Tommerup station den 21. oktober 1946.

Hvad skete der den 21. oktober 1946 kl. 17:05 på Tommerup station?

På Tommerup station ventede man på toget fra Assens. Det skulle ankomme fra Knarreborg ad sporet i den østlige ende. Blokposten gav meddelelse om indkørsel af et tog fra øst. Man kunne høre det. Man stillede skiftesporene, så toget blev ledt ind på sydsiden af perron 1 – Assensbanens spor. Dette spor var blindt og endte ved gavlen til stationens ventesal. På sporet stod der en godsvogn ud for pakhuset.

Men det var ikke Assenstoget, som man kunne høre. Det var et godstog fra Odense bestående af et lokomotiv og 49 vogne. Stationens personale havde glemt dette meget forsinkede tog. Det skulle have passeret stationen for en time siden.

Lokomotivføreren bremsede naturligvis så hårdt op som muligt, da toget blev ført ind på det forkerte spor. Lokomotiv H 795 med 800 tons godsvogne bagefter kørte med stor kraft ind i godsvognen på Assenssporet og pressede den ind gennem gavlen ind i venteværelset. Tre af de ventende passagerer blev dræbt og fire blev kvæstet.

På billedet ser man nogle børn, der betragter oprydningsarbejdet et par dage efter ulykken. Godsvognen holder foran dvs. til højre for lokomotivet -inde i stationsbygningen. Lokomotivet er forbavsende intakt.

I dag findes perrontaget og pakhuset bag lokomotivet ikke mere. På pakhusets ”plads” er der nu cykelparkering. Hvis man betragter stationens østgavl, så kan man se, at der er to forskellige farver i murstenene. Der findes flere fotos på www.arkiv.dk under Tommerup Lokalarkiv.

Kilde: Lars Viinholt-Nielsen ”Assensbanen 1884 – 1984”

Orla Andersen, Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup.