Author Archives: Margit Egdal

Rytterskolefest

I dagens anledning aflægger kong Frederik IV visit i sin gamle rytterskole fra 1721.

7. august kl. 13.30. Rytterskolens 300 års fødselsdag fejres. Stor havefest i rytterskolen i Brylle, Ryttergade 3 i Brylle. 

 

Der er telt i haven. Musik og fællessang ved Odense Brassband. Rytterskolens historie ved Ellen Warring og i dagens anledning aflægger kong Frederik 4. visit på sin gamle skole fra 1721.
Beboerforeningen sørger for forplejningen, øl/vand – te/kaffe – pølser kan købes. 

Alle er velkomne.

Genåbning i arkivet mandag 31. maj

Endelig kom den længe ventede og glædelige udmelding fra Folketinget, at landets kulturinstitutioner må åbne fra 21. maj!
Det er lige før pinse, men så snart det er hverdag, er lokalarkivets åbningstider som normalt mandag 9-12 og 1. lørdag i måneden 10-12. Tlf. i åbningstiden 64 75 13 00.
Lokalhistorisk Arkiv i Brylle åbner således mandag 31. maj kl. 9.00.
Husk mundbind og Coronapas. 
Vi ser meget frem til åbningen og glæder os til igen at se jer i arkivet! Vi holder stadig Coronaafstand, skolestuen er derfor også i brug.

Årsskriftet 2021 er udsendt

Vi havde håbet at kunne åbne arkivet efter påske, men endnu engang må vi udskyde åbningen. Vi ser frem til igen at se jer i arkivet, forhåbentlig bliver disse corona-måneder snart historie.
Generalforsamlingen er udskudt til tirsdag 25. maj, se nærmere på siden Arrangementer.

På trods af alle restriktioner har vi fået årsskriftet 2021 udsendt og omdelt til alle medlemmer. Har man som medlem ikke modtaget årsskriftet, kan man henvende sig til formand for Lokalhistorisk Forening, Bjarne Christensen, på tlf. 24 65 58 29 eller til næstformand, Orla Andersen på tlf. 64 76 19 60 eller mobil 20 45 50 25.
Årsskriftet er også til salg i brugserne og i Verninge Blomstercenter, hvor det kan erhverves for kr. 50.

Forsiden viser Tobosmeden Peder Nielsen på sin belgiske motorcykel “Sarolea” årgang 1920.
Der er bl.a. artikler om rytterskolerne, 6 unge mænd fra Tommerup interneret i Frøslevlejren, Blue Boys fra Nårup, Verninge Kittelfabrik. Se mere på siden under udgivelser.

Godt nytår

Olaf Andersen har foreviget Østerbro i Tommerup Stationsby nytårsdag 1940. Villaen til venstre er Østerbro 22, og den til højre er Østerbro 24.

Arkivet er vinterlukket i januar og februar 2021
Pga. Coronasituationen har vi valgt at forlænge nedlukningen af den almindelige adgang til Arkivet, så det også gælder for januar og februar 2021. Man kan dog altid kontakte bestyrelsen eller arkivlederen med spørgsmål til historien eller afleveringer til arkivet. Benyt også gerne kontaktsiden.

Arkivet lukket året ud

Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup, ligger i den gamle rytterskole i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup

Pga. af Corona er arkivet desværre lukket året ud. Arkivernes Dag midt i november, som plejer at være en stor festdag, må desværre også udgå i år.

Den lokalhistoriske kaldender udkommer dog planmæssigt, og den kan afhentes i arkivet lørdag den 14. nov. kl. 10-14 til en pris af 50 kr. pr. stk. Husk mundbind i rytterskolen.

Der er ganske få eksemplarer af arkivets årsskrift endnu, som også kan fås for 50 kr.

Arkivets bogudgivelser er blevet digitaliseret og kan læses her på siden. I det hele taget arbejder vi på at digitalisere arkivets mest efterspurgte materialer. Lige nu lægger vi højskolelærer Things gårdbeskrivelser fra Tommerup på nettet. Find dem på arkiv.dk.

Efterårsløv i mange farver sidst i oktober 2020.

Fire nye titler er digitaliseret. Klik på titlen og læs:

Siden rygterne om kommunens mulige salg af rytterskolen begyndte, har der været talt meget om stedet. Næste år, i 2021, fejrer rytterskolen 300 års jubilæum. I 300 år har skolen været byens og hele egnens samlingssted. I arkivet håber vi at kunne bevare vores gode og velfungerende arkiv på stedet.
Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om rytterskolens fremtid.

Til sidst vil vi meddele, at skønt vi er nødt til at lukke arkivet for besøg, er arkivmedarbejderne i fuld sving. Der arbejdes på historien, og man kan altid kontakte arkivlederen eller et medlem af bestyrelsen omkring egnens historie. Benyt også gerne kontaktsiden her på siden.

Anders Christensen:
Fynske Bønders Liv
Preben Find:
Tumes torp
Kristen Gausdal:
Broholm Sogn i Tommerup
Rasmus Andersen:
Brylle Sogn i 1900-tallet

Cirkus Thyland

Jack Sander var 20 år, da han i 1889 blev engageret som musiker i Cirkus Miehe. Da cirkusprinsessen Augusta Miehe kom i lykkelige omstændigheder stak parret af. Kort efter at barnet kom til verden i 1891 i Sverige, blev de taget til nåde og kom tilbage til Cirkus Miehe og blev gift. Fra 1901 rejste Jack og Augusta Sander omkring på markeder under navnet Cirkus Thyland. De medbragte et telt, hvor de selv var artister sammen med den voksende børneflok. I 1905 optrådte Cirkus Thyland første gang på Fyn. Fynboerne tabte aldeles deres hjerter til de fem Sander-børn, ja, de følte næsten, det var deres egne børn, og hvert år skulle de i cirkus og se, hvad børnene nu havde lært. Familien Sander besluttede sig hurtigt til at blive fynboere og købte en stråtækt ejendom med lidt jord i landsbyen Hjelmerup. ”Husmand fra Thy og parcellist i Hjelmerup” underskrev Jack Sander sig nu. Billedet viser Augusta med de 5 børn i alderen 6 til 14. Fra venstre den yngste, Viktoria (født 1899), derefter Ludvig, Antonia, Isabella og Alex. Efterhånden som børnene voksede op, mistede publikum dog interessen for det lille cirkus. At fru Augusta døde i 1907 gjorde det næppe bedre. Den 14. maj 1909 var Cirkus Thyland i Uggerslev på Nordfyn, men skønt alle mand var af huse til begivenheden, måtte Jack Sander erkende, at Fyn var ”spillet af” som det hedder i cirkussprog. Forlystelsesskatten blev enden for Cirkus Thyland. Der eksisterer et gribende brev fra Viktoria til kongehuset – min far har haft cirkus med 20 heste, skrev hun i 1912, nu har han måttet sælge dem. Men det var slut for Cirkus Thyland. – Læs mere i Anders Enevigs ”Cirkus i Danmark” bind 2.

Bogen om Tommerup Stationsby

Broholm Sogn i Tommerup. Arkivet har enkelte eksemplarer af bogen, som kan fås i arkivet.

NY på siden. Kristen Gausdals bog “Broholm sogn i Tommerup”, udkom 1998. Manuskriptet er digitaliseret og kan læses her på siden.

Arkivet har kun ganske få eksemplarer tilbage af den trykte bog.
Prisen er 50 kr. for selve bogen.

facebook
Find os på lokalarkivet5690

Det var på Frederiksberg…

Det var på Frederiksberg… Motivet er et gammelt postkort fra Kirkevej i Tommerup Stationsby, der blev sendt som julekort i 1910. Der står ”Frederiksberg” på kortet. Dengang, og af de ældste helt op i 1960’erne, blev kvarteret benævnt Frederiksberg. Når aviserne skrev om vejen til Broholm Kirke, der blev opført 1907, hed det ”hovedgaden gennem Frederiksberg” – først senere blev det til ”Kirkevej”. Var der et hus til salg i stationsbyen, blev det pointeret, at det var på Frederiksberg i Tommerup. Det var byens fine kvarter, hvor mondæne villaer skød op. Th. i gadebilledet ses Kirkevej 9, og bagerst th. den store, hvide villa på Svanevej 3. Huset tv. er Kirkevej 10, hvor overassistent Jacobsen ved Tommerup Station boede. Hvis man tænker at stå samme sted som fotografen dengang, vil der siden være bygget en del, stationsbyen voksede stærkt i begyndelsen af 1900-tallet. Mest markant er dog, der er kommet en ny vej, idet Vissenbjergvej blev anlagt hen over den tomme grund forrest i billedet.


Lene Sørensen, Margit Egdal Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

Generalforsamlingen aflyses

Lokalhistorisk Arkiv er lukket indtil videre.

Al aktivitet i Rytterskolen er aflyst.
Kommunen har lukket bygningen helt ned.

Den berammede generalforsamling 25. marts 2020
er aflyst pga. Corona.

Den natur- og kulturhistoriske tur i Høgsholt Skov
2. maj er AFLYST af samme årsag.

Det nye årsskrift fra Lokalhistorisk Arkiv og forening
kan man dog få i brugsen og i Verninge Blomstercenter.
Pris kr. 50.

Nyt årsskrift er udkommet

I marts i år udsender Lokalhistorisk Arkiv og Forening for første gang et årsskrift.
Årsskriftet sendes ud til medlemmer, men kan desuden erhverves i i de lokale brugser og i Verninge Blomstercenter til 50 kr. Ved forsendelse med et tillæg til porto.

Foruden Årets Program 2020 bydes der på fortællinger fra hele den gamle Tommerup Kommune:

Storkene på Kamgård, Tommerup. Rasmus Laursen: Grænseforeningens historie – Sønderjysk Forening for Tommerup og Brylle. Arne Rasmussen: Elleruplund – en gård på Skovstrupvej 58 og dens beboere gennem fire generationer 1822-1978. Rasmus Andersen: En frihedssang fra Tommerup. Olaf Andersen havde to sange med i højskolesangbogen. Disa Stenum Lund: Fabrikant Brandt gjorde Verninge landskendt. Det Kgl. danske Landhusholdningsselskab: Hjemmekogt sæbe af en selvdød gris. S. Jørgensen: Møller Didrik Heidensen på Langsted Mølle. Gudrun Rishede og Margit Egdal: To unge mænd på Tommerup Højskole. Tove Hansen: Minder fra krigstid og efterkrigstid. Margit Egdal: Himmelbrevet fra Hagebjerg i Brylle. Jernhandleren på Asylet i Gundestrup.

 

To unge mænd på Tommerup Højskole

Højskoleelever 1935. Svend Riishede Hansen længst til venstre. Åge Jacobsen i ternet trøje.

I en af artiklerne i vores nye årsskrift, kan I komme med 2 unge mænd på Tommerup Højskole i 1935. Dette hold var åbenbart et af de mest livlige, der havde været på højskolen, og fordi det kørte i så “højt gear”, kaldte forstander Sandbæk holdet for “Gearholdet”. 

Den ene unge mand måtte dog afbryde sit højskoleophold på grund af en togulykke i Jylland, som ramte ham og hans familie på frygtelig vis.
Nogle af vores læsere har allerede udtrykt ønske om, at de gerne vil vide mere om denne togulykke og dens konsekvenser for den unge mand og hans familie.

Derfor disse to links, hvor I kan læse 2 samtidige beretninger – dels fra aviserne og dels fra familien
1. De samtidige avisers utroligt detaljerede artikler omkring togulykken Togulykke 1935